Akcija pomoč za RVI ARBiH iz BANJA LUKE
19/01/2010 21:35 - Administrator

POŠTOVANI BANJALUČANI ČLANOVA
ASOCIJACIJE  "BL U SRCU"

 

Ispred članova demobilisanih boraca i ratnih vojnih
invalida Armije BiH – opštine Banja Luka , VAMA kao
Asocijaciji se obraćamo za pomoć !                                                                                  
Naime , radi se o sljedećem :


Pošto su NADLEŽNI ORGANI , od ove populacije stanovništva „DIGLI RUKE“ – primorani smo da se sami snalazimo i pomažemo . Zato smo odlučili da osnujemo svoje udruženje tj,NEVLADINO UDRUŽENJE , kako bi mogli tražiti pomoć od organizacija svih vrsta , da bi mogli pomoći onim licima kojima je stvarno potrebno . Inicijativa o ovoj ideji je potekla iz NOVOSELIJE – gdje ima oko 15 osoba ovih kategorija , a vrata su otvorena svim pripadnicima Armije BiH opštine Banja Luka – kojima je trenutno mjesto prebivališta u Banja Luci.

Statut udruženja , koje želimo da napravimo , je u završnoj fazi – tako da u što skorije vrijeme moramo organizovati OSNIVAČKU SKUPŠTINU , kao i ovjeru statuta u nadležnom sudu grada Banja Luke , kako bi udruženje i zvanično startovalo sa radom LEGALNO .

Da bismo izvršili OSNIVAČKU SKUPŠTINU sa ovjerom statuta i otvaranjem ŽIRO RAČUNA – potrebna nam je finansijska pomoć za koju MI nismo u mogućnosti da je sakupimo !

Stoga VAM se obraćamo da nam pomognete , ako ste u mogućnosti , jer u dosadašnjim razgovorima smo primjetili da ste vrlo zainteresovani za ovu populaciju – koja je najzaslužnija za ovo što danas imamo .

Nadamo se da će se naša saradnja i u budućnosti nastaviti jer ste VI trenutno jedina svijetla tačka koja može – naravno ako želi – koliko toliko pomoći ovim populacijama !

UNAPRIJED ZAHVALNA GRUPA BORACA I RATNIH VOJNIH INVALIDA IZ BANJA LUKE.

Sa 
poštovanjem i srdačnim pozdravima:
ZDENAC ADIS,
RAKOVIĆ JUSUF, SEFERAGIĆ FIKRET


Mail primljen ipsred RVI ARBiH iz Banja Luke

NAPOMENA: zasve informacije uvezi akcije prikupljanja ekonomskih sredstava
pomoči  možete
da dobijete na mail: info@blusrcu.ba ili direktno preko foruma da se ukljuciti u diskusiju pod temom
Pomoc ratnim vojnim invalidima i demobilisanim borcima ARBiH u BL


http://blusrcu.ba/index.php?page=news&op=readNews&id=417&title=Akcija-pomo%26%23269%3B-za-RVI-ARBiH-iz-BANJA-LUKE