25. novebar Alvesta Obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine
01/11/2017 21:47 - Administrator
blusrcu.ba-25. novebar Alvesta Obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine


Imamo izuzetnu čast da Vas u ime organizatora, pozovemo na
Obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine 
koji će se održati u Alvesti, dana 25. novembra sa početkom u 16:00 u Folkets Hus, na adresi Allbogatan 19
 
http://blusrcu.ba/index.php?page=news&op=readNews&id=1691&title=25--novebar-Alvesta-Obilje%C5%BEavanje-Dana-dr%C5%BEavnosti-Bosne-i-Hercegovine-