Pocetna > Vijesti > News > ZAJEDNICA UDRUŽENJA GRAĐANA BANJALUKE
   Korisnik
Cao Gost
IP-Adresa: 3.227.247.17

Korisnicko ime
Lozinka
   Trazi na stranici
ZAJEDNICA UDRUŽENJA GRAĐANA BANJALUKE
Datum 09/01/2009 00:34  Clan BanjaLukauSrcu  Posjete 1752  Jezik Global

Održana je Konstituirajuća sjednica Upravnog odbora Zajednice udruženja Građana Banjaluka. 

ZAJEDNICA UDRUŽENJA GRAĐANA BANJALUKE

Ulica Kalemegdanska broj 7, Banjaluka

Tel./fax:051/432-780; 432-781 mob.: 065/402-202

E-mail: zugbl@blic.net; www.zugbl.com

 

 Broj: 551/01/09

Datum: 05.01.2009.godine

 

S a o p š t e nj e br. 1/2009

 

11.12.2008. godine održana je V redovna i izborna Skupština Zajednice udruženja građana Banjaluke.

Na sjednici su razmatrani Izvještaji o radu i finansijskom poslovanju Zajednice za period 2004. do 2008. godine i utvrđan program rada Zajednice za period septembar 2008. do septembra 2009. godine ( više vidi na http://www.zugbl.com/?p=159)

Pored toga, na Skupštini su konsenzusom imenovani članovi Upravnog odbora i članovi Savjeta zajednice, a za predsjednika i potpredsjednika Skupštine su izabrani:

 

 1. Dr Marijan Ojdanić, predsjednik,

 2. Dr Nedim Smailović, potpredsjednik

 

Nadležnosti Skupštine Zajednice su:

 • da donosi Statut Zajednice i njegove izmjene i dopune,

 • da bira i razriješava članove Upravnog odbora i Savjeta Zajednice,

 • da razmatra i potvrđuje finansijski izvještaj Zajednice,

 • da razmatra


Broj:
552/01/09

Datum: 05.01.2009.godine

                                                      S a o p š t e nj e br. 2/2009

 

18.12.2008. godine održana je Konstituirajuća sjednica Upravnog odbora Zajednice udruženja Građana Banjaluka.

Na sjednici su konsenzusom imanovani predsjednik i potpredsjednik Upravnog odbora. Struktura Upravnog odbora Zajednice:

 

 1. mr Kulenović Muhamed, predsjednik 6. Prlja Fahrudin, dipl.ing.

 2. Marić Slobodan, potpredsjednik 7. Sarač Alija, lik.pedagog

 3. Čavka Mubera, ecc 8. mr Turalić Fuad,

 4. dr Jović-Vukadin Vesna, 9. mr Vukoja Zoran

 5. Kušmić Indira, dipl.ecc,

 

Pored imenovanih članova Upravnog odbora, prema Statutu Zajednice članovi Upravnog odbora su po funkciji predsjednici članica Zajednice sa sjedništem izvan Banjaluke:

 • Mirsad Filipović, predsjednik Saveza udruženja Banjalučana u Švedskoj,

 • Armin Šehović, predsjednik udruženja Banjalučana u Danskoj

 

Nadležnosti i obaveze Upravnog odbora Zajednice su:

 • priprema sjednice Skupštine Zajednice,

 • priprema i predlaže izmjene i dopune statuta i drugih normativnih akata Zajednice,

 • sprovodi politiku, zaključke i odluke donesene od strane Skupštine Zajednice

 • pripreme, podstiče, predlaže i koordinira realizaciju dogovorenih programa rada Zajednice,

 • postiče, usmjerava i koordinira rad Savjeta Zajednice,

 • razmatra i predlaže mjere za unapređenje, koordinacije poslova sa udruženjima Banjalučana i zemlji i inostranstvu,

 • donosi godišnje programe rada Zajednice i podnosi finansijski izvještaj i izvještaj o radu Zajednice, Skupštini Zajednice i drugim nadležnim institucijama,

 • upravlja imovinom Zajednice i vrši druge poslove sa zakonom i statutom.

   

 Broj:
550/01/09

Datum: 06.01.2008.godine

 

S a o p š t e nj e br. 3/2009

 

30.12.2008. godine održana je Konstituirajuća sjednica Savjeta Zajednice udruženja građana Banjaluka, na kojoj su konsenzusom izabrani predsjednik i potpredsjednik Savjeta Zajednice. Struktura Savjeta Zajednice je:

 

 1. Malbašić Zdravko, prof- predsjednik

 2. Katana Gordana, novinar- potpredsjednik

 3. Avdagić Muharem, dipl.ing.arh

 4. Balić Fuad, prof

 5. Bojović Joco, književnik

 6. Insanić Muharem, prof

 7. Jajčević Lana, dipl. pravnik

 8. Korjenić Sadika, dipl.pedagog

  9. Marić Anto, dip.prav

     10. Gunić Džavid, dip.pol

 

     11. Harambašić Derviš, dip.ecc


     12. Hozić Nađija, , dipl. ecc

     13. Podgorelec Slavko, publicista

     14. Rašić Slobodan, nastavnik


     15. prof. dr. Roljić Lazo

     16. prof. dr. Tomljenović Ivan
     17. Višić Omer, dipl. pravnik
Savjet Zajednice je stručno-savjetodavni organ koji svojim idejama, sugestijama, prijedlozima i inicijativama,
usmjerava i pruža pomoć za što uspješnije ostvarivanje programskih zadataka Zajednice.

Savjet razmatra, po vlastitoj inicijativi ili na zahtjev organa Zajednice, najznačajnija pitanja iz oblasti rada Zajednice u okviru njenih programskih ciljeva i djelatnosti i o svojim mišljenjima, stavovima, inicijativama i prijedlozima obavještava Upravni odbor i Skupštinu Zajednice.

Savjet naročito razmatra pitanja koja se odnose na oblasti ekonomskog razvoja, zapošljavanja, zdravstvene i socijalne zaštite, kulture, kulturno-istorijskog nasljeđa, prostornog planiranja, obrazovanja i sporta, saradnje sa našim sugrađanima koji žive izvan Banjaluke, te učestvovanje u javnim raspravama o nacrtima zakona i drugih opštih akata i planskih dokumenata.

U realizaciji svojih programskih aktivnosti Savjet može organizovati radna tijela po djelatnostima, u koja pored članova Savjeta može angažovati i druge stručne saradnike koji svojim učešćem mogu doprinijeti uspješnosti ostvarivanja programskih ciljeva.

Radi racionalnije realizacije programskih zadataka Savjet može organizirati rad u sekcijama za pojedine oblasti kao što su:

 • za kulturu, - za sport i rekreaciju,

 • za izdavačku djelatnost, - za socijalno-zdravstvenu zaštitu,

 • za ekonomiju i razvoj, - za urbanizam i komunalnu djelatnost.

Izvor vijesti: www.zugbl.com

 

Nema Komentara.
   Susreti Banjalucana
   Ko je online?
US 3.227.x.x
Unknown 134.119.x.x
US 54.36.x.x
Unknown 134.119.x.x
Unknown 134.119.x.x
Unknown 118.193.x.x
Unknown 120.83.x.x
Unknown 134.119.x.x
Unknown 118.193.x.x
Unknown MSN spider
   Anketa
Da li ćete izaći na lokalne izbore 2020. godine?
DA
NE
   Video Galerija
Thumbnail
   Foto Album
   Partneri
BLUSRCU Facebook