Icon Pocetna > Vijesti > News > VIDEO: Izvještaj iz Banja Luke Rešad Salihović "Dok vladini vuci pljačkaju, šibicari idu u zatvor"
Icon Korisnik
Cao Gost
IP-Adresa: 34.232.62.64

Korisnicko ime
Lozinka
Icon Trazi na stranici
VIDEO: Izvještaj iz Banja Luke Rešad Salihović "Dok vladini vuci pljačkaju, šibicari idu u zatvor"
Datum 09/06/2015 11:30  Clan Administrator  Posjete 1210  Jezik Global
blusrcu.ba-Izvještaj iz Banja Luke Rešad Salihović: Dok vladini vuci pljačkaju, šibicari idu u zatvorDok vlada spava, pravosuÄ‘e je podržava. Zato vrijeme papci, papkari, tajkuni i nji-hovi nalogodavci svode račune bez knjigovoÄ‘a svako za se, šta ih je zapalo od opljačkan-og narodnog blaga.  O tome svjedoči pjesma Ljuce i Behke koja kao da je za tu bolumentu napisana, kada se Osmanaga svojoj...


VIDEO OVDJE: https://www.facebook.com/daser.daser?ref=ts&fref=ts

 

O tome svjedoči pjesma Ljuce i Behke koja kao da je za tu bolumentu napisana, kada se Osmanaga svojoj dragoj hvali kako svega ima i sve će da joj kupi, a na-kon lažnih obećanja kao naših političara pred izbore, ona Osmanagi kojih ovde na stotine ima odgovara'' kako više ništa nema''. Ništa nema ''zato što je kriminalna grupa opljačkala sve živo''naveo je Dragan ÄŒavić lider NDP-a i dodao''oni ne kradu jaje ispod kokoši, nego ukradu jaje iz kokoši, toliko su se izvještili u lopovluku i onda najbolje pokriće za te njih-ove lopovluke je, kako neko izdaje interese''. Tako su državni interesi i obećanja bačeni u zapećak što je šef gradskog odbora DNS-a obrazložio kako data obećanja neće biti realiz-irana ni za stotinu godina a lični interesi ostali su onima, ko je šta jamio njemu je pripalo. Zbog takvog ponašanja vlasti ugrožena je stabilnost RS-a naveo je Mladen Bosić iz SDS-a.'' Milorad Dodik je glavni izvor političke nestabilnosti ne u RS-u nego i u BiH a možda i šire. Republika srpska je ugrožena neodgovornom i korumpiranom vlašÄ‡u a ne bilo čij-om spoljnom aktivnosti''. To je najbolje obrazložio novi član SDS-a Slobodan Stanić biv-ši ministar zdravlja kojeg je vlada smijenila naveče u deset sati zato što je odbio potpisati koruptivno štetni ugovor.''Koliko sam transparentno pokušao da radim govore tadašnji re-zultati moga rada, ali bih podsjedtio da sam ja tada radio zavezanih ruku i nogu, pokušali su mi prekriti oči i zatvoriti usta. Kako u tome nisu uspjeli tada su me smijenili''. Zapravo u tom grmu i leži zec zato što se ovdje zakoni uglavnom ne sprovode osim na sirotinji ko-jima režimski sudovi zbog duga za odvoz smeća ili tv pretplatu vade dušu pljenidbom st- arih televizora koji se na licitaciji prodaju za sedam i po maraka koliko košta tv pretplata. No koga ovdje briga što narod nema novaca da plati odvoz smeća, jer je prioritetnije bav-iti se drugim temama prepucavanjem sindikata i unije poslodavaca koji se nisu mogli do-govoriti čak ni oko dnevnog reda kako pomoći radnicima našto se osvrnuo predstavnik Unije poslodavaca.'' Trebalo je da u roku od osamnaest mjeseci donesemo novi zakon o radu ali do danas ne možemo da se oko ovoga dogovorimo. Smatramo da je vlada najveći krivac za ovu situaciju, jer ona ta  koja treba da vlada, da predlaže zakone, da poštuje ba-rem ono što su oni donijeli jer je od toga vremena prošlo četiri godine a mi od vlade nem-amo radnu verziju. M sa svima možemo razgovarati kada imamo ponuÄ‘enu radnu verziju. I ako budemo ovako isključivi ne znam kuda će ovaj brod otploviti''. MeÄ‘utim Ranka Mi-šić predsjednica sindikata opet ima svoju priču kako su oni predložili''dogovor oko izrade analize o postojećem zakonu o radu, potom razgovor o povećanju plate i rješavanje probl-ema radnika koji su ostvarili pravo na penzionisanje a ne mogu otići u penziju jer im nisu uplaćeni doprinosi, poslodavci im nisu uplaćivali ni plate ni doprinose i danas su na ulici i ne pripadaju nikome''. A da ni jedna strana ne govori istinu na odreÄ‘en način je potvrdio Saša Trivić iz Unije poslodavaca.''Zbog onoga što je sindikat 2010 godine potpisao, pa je 2012 odustao od analize zakona o radu, mi nemamo povjerenja u taj dogovor i tražimo da se istovremeno traži i analiza i prijedlog novog zakona o radu. Ono što je sporno je to što sindikat pokušava da samo jedna strana vodi tu radnu grupu.Iako smo zato da tu radnu gr-upu treba da vodi vlada. Doduše vlade se trenutno izvlači iz svog dijela posla i gura posl-odavce i sindikat na suprotne strane''.U takvoj situaciji po pravilu radnici i poslodavci sv-oja prava ostvaruju na sudu na što se Mišićeva obrušila na poslodavca,'' kako pitanje sud-ske prakse nema nikakve veze sa zakonom o radu'' što ne odgovara istini, jer svi dosadaš-š-nji slučajevi od rata do danas govore da su ovdašnji sudovi u tom periodu najviše kršili radne zakone na štetu nesrba.U našem posjedu su odluke''državnih'' institucija RS-a u ko-jima vrlo jasno stoji da se svi uposleni nesrbi upućuju na čekanje koje traje do danas a su-dovi su po pravilu donosili presude na štetu nesrba, čime su im oduzeta  prava na rad i ži-vot samo zbog imena. Na žalost u konkretnom slučaju i sindikat se svrstao na stranu ''drž-avnih'' poslodavaca, te je za borbu radničkih prava optužio Uniju poslodavaca:'' Sva odg-ovornost za ovakvu krizu socijalnog dijaloga leži na isključivosti Unije udruženja poslod-avaca. Ko to ima pravo da tako bijedna prava radnika od 370 maraka da ne ispaćuje,da ne uplaćuje porez i doprinos, znate li da u RS-u imamo negdje izmeÄ‘u 13 i 15 hiljada skrive-nih radnih mjesta''.U svakom slučaju za tolika skrivena radna mjesta isključivu odgovorn-ost snosi vlada, pravosuÄ‘e i vladine šikutorske službe zbog čega nisu sankcionisale odgo-vorne rukovodioce koji su se obogatili od kriminalne privatizacije, nego se bave kažnjav-anjem kokošara i šibicara.


Iz Banja Luke pripremio: Rešad Salihović
Nema Komentara.
Icon Susreti Banjalucana
Icon Ko je online?
US 34.232.x.x
US 54.36.x.x
Unknown 185.191.x.x
US 52.167.x.x
US 54.36.x.x
Icon Anketa
Da li ćete izaći na lokalne izbore 2020. godine?
DA
NE
Icon Video Galerija
Thumbnail
Icon Foto Album
Icon Partneri
BLUSRCU Facebook
 
MemHT Portal is a free software released under the GNU/GPL License by Miltenovik Manojlo