Pocetna > Vijesti
   Korisnik
Cao Gost
IP-Adresa: 54.144.29.233

Korisnicko ime
Lozinka
   Trazi na stranici
24/07/2015 12:18 Comments 0 Komentari
blusrcu.ba-Mdd "MERHAMET" Regije BanjalukaMdd „Merhamet“ Banja Luka je osnovan početkom 1992 godine i od tada neprekidno radi. Nemjerljiv je doprinos Merhamet-a u toku ratnih grozota u našem gradu da pomogne našim ljudima da prežive. Merhamet je u tom periodu distribuirao hiljade tona hrane pokušavajući da pomogne svima onima kojima je takva vrsta pomoći bila potrebna.
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
24/07/2015 12:09 Comments 0 Komentari

blusrcu.ba-Odbijen prijedlog grba BanjalukeBANJALUKA - Odbornici Skupštine Grada Banjaluka danas su jednoglasno odbili Prijedlog izmjena Statuta tog grada, odnosno novog grba i zastave.
To znači da neustavni grb Banjaluke ni nakon dvije godine od odluke Ustavnog suda RS nije izmijenjen.

Tags - Del Tec Bli Spu Dig
24/07/2015 12:01 Comments 0 Komentari
  blusrcu.ba-Ka­ko je pro­pa­la ba­nja­lu­čka pri­vre­da (V) „Kris­tal“ po­lo­mljen u pa­ram­par­čad – Banjalučki „Kristal“, ko­je je ne­ka­da ima­lo čak 460 za­po­sle­nih, oda­vno se ne ba­vi osno­vnim za­ni­ma­njem, ne­ma za­po­sle­nih sta­kla­ra
 – Pre­du­ze­će go­to­vo de­set go­di­na ni­je pos­ta­kli­lo ni­je­dan pro­zor


Tags - Del Tec Bli Spu Dig
24/07/2015 11:58 Comments 0 Komentari
blusrcu.ba-Ka­ko je pro­pa­la ba­nja­lu­čka pri­vre­da (IV) "Ko se o mlijeko opeče, taj i u „Mljekaru“ duva"  – „Mlje­ka­ra“ je u sep­tem­bru 2010. go­di­ne otvo­ri­la no­vi po­gon i dis­tri­bu­ti­vni cen­tar u Ale­ksan­drov­cu. Po­la go­di­ne ka­sni­je svi ra­dni­ci su otpu­šte­ni, a proi­zvo­dnja je uga­še­na
BA­NJA­LU­KA – Ba­nja­lu­čka „Mlje­ka­ra“ osno­va­na je 1956. go­di­ne. Bi­la je u sas­ta­vu Po­ljo­pri­vre­dnog kom­bi­na­ta „Mla­den Sto­ja­no­vić“ Gra­di­ška, a za­tim dio pre­hram­be­nog gi­gan­ta AIPK Bo­san­ska Kra­ji­na.


Tags - Del Tec Bli Spu Dig
24/07/2015 11:55 Comments 0 Komentari
 blusrcu.ba-Ka­ko je pro­pa­la ba­nja­lu­čka pri­vre­da (III) "Od Pep­si­ja do pri­vre­dnog gro­blja" – U „Fru­kto­ni“ ni­ko ni­je čist. Svi su lo­po­vi – od di­re­kto­ra do čis­ta­či­ce. Ko­ji god pa­pir da uzmeš – iz nje­ga vri­šti kri­mi­nal, ka­že ste­čaj­ni upra­vnik Du­šan Ko­va­če­vić
   – Pri­va­ti­za­ci­ja „Fru­kto­ne“ po­či­nje po­lo­vi­nom 2003. go­di­ne, ka­da je 51 od­sto ka­pi­ta­la ot­ku­pio „Kre­is Tra­de In­dus­tri­ehan­del“

Tags - Del Tec Bli Spu Dig
21/07/2015 11:13 Comments 0 Komentari

blusrcu.ba-Ka­ko je pro­pa­la ba­nja­lu­čka pri­vre­da (II) – „RUDI ČAJAVEC“OD NAMJENSKE INDUSTRIJE DO SVADBENOG SALONA

   – U sas­ta­vu „Ča­ja­vec hol­din­ga“ po­čet­kom de­ve­des­tih ra­di­lo vi­še od 10.000 ra­dni­ka  
– Po­sli­je pri­va­ti­za­ci­je, proi­zvo­dnja je po­tpu­no za­mrla, ve­ći­na pre­du­ze­ća je za­vrši­la u ste­ča­ju


Tags - Del Tec Bli Spu Dig
21/07/2015 11:08 Comments 0 Komentari
blusrcu.ba-Ka­ko je pro­pa­la i nes­ta­la ba­nja­lu­čka pri­vre­da (I)– Re­zul­ta­ti pri­va­ti­za­ci­je: ka­tan­ci, ot­ka­zi i ste­ča­je­vi
  – Ne­ka­daš­nji gi­gan­ti „In­cel“, „Ča­ja­vec“, „Fru­kto­na“, „Mlje­ka­ra“ za­poš­lja­va­li hi­lja­de ra­dni­ka, a da­nas su ili u ste­ča­ju ili u nji­ma ra­di tek po­ko­ja de­se­ti­na ra­dni­ka
– Pa­ke­ti akci­ja ne­pri­va­ti­zo­va­nih ba­nja­lu­čkih pre­du­ze­ća pe­ri­odi­čno se nu­de na ber­zi


Tags - Del Tec Bli Spu Dig
19/07/2015 11:15 Comments 0 Komentari

blusrcu.ba-Nakon 23 godine prvi bajram-namaz u Ferhat-pašinoj džamiji u Banjoj LuciBajram-namaz jutros je klanjan u Ferhat-pašinoj džamiji u Banjoj Luci prvi put nakon njene obnove, odnosno prvi put od 1992. godine. Veliki broj vjernika došli su u Banju Luku, da bi, nakon 23 godine ponovo klanjali bajram-namaz u Ferhadiji.
 

Tags - Del Tec Bli Spu Dig
19/07/2015 11:10 Comments 0 Komentari

blusrcu.ba-Muftija banjalučki Osman ef. Kozlić: Neopisiv je osjećaj klanjati namaz u FerhadijiMuftija banjalučki Osman ef. Kozlić predvodio je jutros bajram-namaz u Ferhat-pašinoj džamiji u Banjoj Luci. Prvi put nakon 1992. godine i obnove banjalučke ljepotice. U intervjuu za Klix.ba Kozlić kaže da je poseban osjećaj klanjati u Ferhadiji, jer ona jednostavno očarava svojim izgledom.
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
16/07/2015 11:23 Comments 0 Komentari
blusrcu.ba-Bajram u obnovljenoj Ferhadiji. Svečanost otvaranja objekta predviđena je tek za 7. maj 2016. godine.BANJALUKA - Post, kao jedan od važnijih oblika duhovnosti, uči nas tome kako da se suočimo sa sobom i bolje razumijemo sebe i svoje postupke, a zatim i druge, izjavio je za "Nezavisne" Osman ef. Kozlić, muftija banjalučki, podsjećajući da bi u tom svjetlu islamski vjernici trebalo da dočekaju nadolazeći praznik, Ramazanski bajram.Tags - Del Tec Bli Spu Dig
07/07/2015 08:41 Comments 0 Komentari
blusrcu.ba-Ko u RS-u uništava sopstveni narodDok se Federacija raspada zato što u istoj ništa ne štima, navode ovdašnji visoki dužn -osnici i njihovi podanički mediji, u RS-u se SNSD-ovi ministri satraše od posla tražeći po svijetu bijele vile da ih upute na pravi put koji se negdje izgubio u lijevčanskoj magli.


Tags - Del Tec Bli Spu Dig
09/06/2015 11:30 Comments 0 Komentari
blusrcu.ba-Izvještaj iz Banja Luke Rešad Salihović: Dok vladini vuci pljačkaju, šibicari idu u zatvorDok vlada spava, pravosuđe je podržava. Zato vrijeme papci, papkari, tajkuni i nji-hovi nalogodavci svode račune bez knjigovođa svako za se, šta ih je zapalo od opljačkan-og narodnog blaga.  O tome svjedoči pjesma Ljuce i Behke koja kao da je za tu bolumentu napisana, kada se Osmanaga svojoj...

Tags - Del Tec Bli Spu Dig
31/05/2015 13:26 Comments 0 Komentari
blusrcu.ba-Na glavnom trgu BANJA LUKA Obilježen "Dan bijelih traka" Na glavnom trgu u Banjoj Luci danas je grupa građana uličnom akcijom obilježila „Dan bijelih traka“, simboličnim opasavanjem svih okupljenih jednom bijelom trakom.  Šutnja je, uz nošenje bijelih traka, bila način da odaju počast žrtvama rata koje su prije 23 godine nedužno stradale u Prijedoru. Tags - Del Tec Bli Spu Dig
28/05/2015 10:55 Comments 0 Komentari
blusrcu.ba-VIDEO: Umjesto da marširaju papci na skupštinu dolaze avionom Nestankom para, nestalo je i ljubavi.Takva prostitucija naročito je zapažena među politi-čarima preletačima zvanim papcima koji su pokazali koliko im je stalo do stranke a preko nje i do države, tako da se iz dana u dan rađaju novi papci u novim odorama skupljeni sb-rbrda i sdola iz lonca i s konopca kako bi formirali vladajuću većinu.Tags - Del Tec Bli Spu Dig
22/05/2015 20:55 Comments 0 Komentari
BLUSRCU,BA- Banja Luka Tokić prije hapšenja: Bošnjački narod više neće tolerirati torturuBANJA LUKA - Predsjednik Bošnjačkog pokreta za ravnopravnost naroda Sejfudin Tokić danas je u Banjoj Luci, prije nego što je uhapšen i priveden u policiju, održao pres-konferenciju povodom činjenice da je na današnji dan prije 23 godine BiH primljena u Ujedinjene nacije te pokazao tada važeću zastavu BiH.

 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
22/05/2015 20:33 Comments 0 Komentari
blusrcu.ba-Izvještaj iz Banja Luke Rešad Salihović: Oboljela duša predsjednikaMile tužio Mladena za klevetu i traži deset hiljada maraka odštete, što mu je Mlađo nanio veliku duševnu bol zbog čega ne može mirno spavati. Tako će pravosuđe RS-a im-ati nezahvalnu ulogu na koju će se stranu opredijeliti, da obavljaju posao nadriljekara koji će putem hodžinih zapisa regulisati spavanje dragog predsjednika ili će se baviti poslom zašto su kvalifikovani.
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
19/05/2015 11:05 Comments 0 Komentari
blusrcu.ba-Finaliziraju se unutrašnji radovi u Ferhadija džamijiFerhadija džamija u Banja Luci posljednjih dana vraća svoj nekadašnji izgled, a izvode se završni unutrašnji radovi. Uređenje harema džamije je završeno, a oslikana je i centralna kupola, piše bh. novinska agencija Patria. Postavlja se centralni luster kao i mali lusteri na ostalim kupolama. Njeno otvaranje planirano je za ljeto 2015. godine.Tags - Del Tec Bli Spu Dig
06/05/2015 18:31 Comments 0 Komentari
blusrcu.ba-FOTO: Ferhadija po drugi put najljepšaIzgradnja banjalučke Ferhadije je završena!
U finalnoj fazi obnove, a po originalnom projektu ranijeg stanja hortikulture kompleksa, uređuju se pristupne staze i ulazni plato objekta, što će biti završeno do 20. maja. Potvrdio je to "Nezavisnim" Muhedin ef. Spahić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice i imam džamije Ferhadija.
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
21/04/2015 15:23 Comments 0 Komentari
blusrcu.ba-VAKUFSKA DIREKCIJA BIH: Zajimović: Na Hisetima u Banja Luci nećemo graditi kafane, već školu za bošnjačku djecuDirektor Vakufske direkcije u BiH Senaid Zajimović rekao je da će bošnjačka djeca u narednom periodu dobiti vlastitu školu u Banja Luci, u naselju Hiseta, a Islamska zajednica na toj lokaciji i moderne poslovne prostore.


Tags - Del Tec Bli Spu Dig
07/04/2015 11:14 Comments 0 Komentari
blusrcu.ba-VIDEO RTRS: ISLAM u Banja Luci
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
Stranica 4/31 |< < 1 2 3 4 5 6 7 > >> >|
   Susreti Banjalucana
   Ko je online?
US 54.144.x.x
Unknown 134.119.x.x
Unknown 134.119.x.x
Unknown 134.119.x.x
Unknown 46.229.x.x
US 52.237.x.x
Unknown 46.229.x.x
Unknown 46.229.x.x
Unknown 46.229.x.x
Unknown 46.229.x.x
Unknown 46.229.x.x
Unknown 46.229.x.x
US 45.55.x.x
Unknown 46.229.x.x
Unknown 46.229.x.x
Unknown 212.7.x.x
Unknown 164.132.x.x
Unknown 212.7.x.x
Unknown 46.229.x.x
   Anketa
Da li podržavate aktivnosti i rad Koalcije 1. mart (www.prvimart.ba)
DA
NE
   Video Galerija
Thumbnail
   Foto Album
   Partneri
BLUSRCU Facebookssavez banjalucana